+2 தேர்வு முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள முக்கிய இணைய முகவரிகள் தெரிந்து கொள்வோம்.

+2 தேர்வு முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள
இந்த இணைப்புகளில் ஏதேனும் ஒன்றை கிளிக் செய்து நுழையுங்கள்.
http://tnresults.nic.in/

http://dge1.tn.nic.in/

http://dge2.tn.nic.in/

http://99likes.blogspot.com

http://dge3.tn.nic.in/ 

http://tnpubliclibraries.gov.in/

SMS மூலம் அறிந்துகொள்ள :

TNBOARD REG.NO , DOB IN DD/MM/YYYY

TO  
09282232585
மாணவர்கள் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள்!
Comments