தமிழ் தொழில்நுட்ப பதிவர்களுக்கு ஒரு அறிவிப்பு.


தமிழ் தொழில்நுட்ப  பதிவர்களுக்கு ஒரு  அறிவிப்பு!!!!!!!


இன்னும் சில நாட்களில் வெளியாக இருக்கும் 99likes december   மாத தொழில்நுட்ப  இதழில் உங்கள் பதிவுகளையும், கட்டுரைகளையும் பகிர விரும்பினால்.  smartkilakarai2012@gmail.com என்ற  முகவரிக்கு பதிவுகளை  அனுபவும் .

உங்களிடம் இருந்து கிடைத்த வரவேற்ப்புக்களும் பாரட்டுக்களுமே.  இன்று தொழில்நுட்ப  இதழ் வரை பதிவிட காரணமாகியது. மேலும் எனது வலைப்பதிவினை பார்த்து, கருத்துக்கள் இட்ட அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி!!!!!
99likes நவம்பர் மாத தொழில்நுட்ப இதழ்.


99likes அக்டோபர் மாத தொழில்நுட்ப இதழ்.

99Likes செப்டம்பர் மாத தொழில்நுட்ப இதழ் எட்டி பார்க்க மறந்துவிடாதீர்கள்.


Comments

Post