நான் கடந்து வந்த பாதை 99likes.blogspot.com தளம் தற்போது www.99likes.co.cc ற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.
அன்பு நண்பர்களே! அருமை சகோதரிகளே! 99likes தளம் தற்போது co.cc ற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. இனி www.99likes.blogspot.com என்ற முகவரிக்கு பதிலாக
www.99likes.co.cc என்ற புதிய முகவரியில் இயங்கும் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
 இதுவரை தொடர்ந்து அன்பையும், ஆதரவையும் தரும் அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி!

Comments

Post