ஒரே ஒரு மென்பொருள் கொண்டு நாம் அடிக்கடி பயன்படுத்தும் File Format களை ஓபன் செய்ய.
ஒரே ஒரு மென்பொருள் கொண்டு நாம் அடிக்கடி பயன்படுத்தும் File Format களை ஓபன் செய்ய முடியுமா? Open Freely என்ற மென்பொருள் இதற்கு உதவுகிறது. வெறும் 2MB மட்டுமே உள்ள இந்த மென்பொருள் கிட்டத்தட்ட நிறைய வேலைகளை நமக்கு எளிதாக்கும்.ஏன் இதை பயன்படுத்த வேண்டும்?

முதலில் எதற்கு இதை பயன்படுத்த வேண்டும்?

சில சமயங்களில் நண்பரின் கணினியில் ஒரு File ஐ நீங்கள் ஓபன் செய்ய முயற்சி செய்வீர்கள். ஆனால் குறிப்பட்ட மென்பொருள் இல்லாமல் அதை ஓபன் செய்ய முடியாது. உதாரணமாக MS-Office இல்லாமல் Word, PPT, Excel போன்றவற்றை ஓபன் செய்ய முடியாது. இணைய இணைப்பு இருந்தாலும் அவசரமாக தரவிறக்கம் செய்ய முடியாது. இதே போல PDF File களுக்கும். இது போன்றவற்றை ஒரே ஒரு மூலம் திறக்க முடியும் என்றால் நன்மை தானே. அதற்குதான் Open Freely பயன்படுத்த வேண்டும்.

இது கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தட்ட நூறு வகையான File Format களை சப்போர்ட் செய்கிறது.,

இவ்வாறு பல வசதிகளை கொண்ட இந்த மென்பொருளை நீங்கள் இலவசமாகவே தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் .

    தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே செல்லவும்Open Freely Supported Formats

Image Files
RAW Images
ARW, CF2, CR2, CRW, DNG, ERF, MEF, MRW, NEF, ORF, PEF, RAF, RAW, SR2, X3F
Icons
ICO
Photoshop Documents
PSD
Pictures
SVG, JPEG, JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF, TIF
Windows System Files
Windows Files
EXE, DLL, BPL, SCR, CPL, OCX
Microsoft Office Files
Microsoft Word Documents
DOC, DOCX
Microsoft Excel Documents
XLS, XLSX, CSV
Microsoft PowerPoint Documents
PPT, PPTX, PPS
Microsoft Outlook Files
MSG, EML, VCF
Microsoft Word Templates
DOT, DOTX
Documents
Microsoft Works Files
WPS
Text Files
TXT, BAT, CFG, LOG, INI, REG, QIF, ICA
SRT Subtitles
SRT
Apple Pages
PAGES
Open XML Paper
XPS
PDF Documents
PDF
Rich Text Format Documents
RTF
Open Office Documents
ODT
WordPerfect Files
WPD
XML Files
XML, RESX
Media Files
Media Files
WMV, AVI, FLV, MPG, MPEG, MOV, MP4, MP3, MID, WAV, MKV, 3GP, FLAC, WMA, OGG
Flash animations
SWF
Archive Files

Compressed Files
7z, ZIP, RAR, GZ, TAR, TGZ, JAR, DEB
XPInstall Files
XPI
Torrent Files
TORRENT
Code Files

Code Files
JSP, JSP, VB, C, CS, JAVA, JS, PHP, SQL, CSS, ASP, ASPX
Google Earth Files
KML

Post