பேஸ்புக்கிலிருந்து வரும் தேவை இல்லாத இமெயில்களை எப்படி தடுப்பது ?

 
இன்றைய இணைய யுகத்தில் பேஸ்புக் பயன்படுத்ததாவர் எவருமே இரு க்க மாட்டார். அதனால் நமக்கு சில பிரச்சினைகளும் உள்ளது. முக்கியமா னது தேவை இல்லாமல் மின்னஞ்சல் கள் வருவது.அதை எப்படி தவிர்ப்பது என்று சொல்வதேஇந்தப் பதிவு.

பேஸ்புக் மூலம் நமக்கு சில பிரச்சி னைகளும் உள்ளன. அவற்றில் மிக முக்கியமானது நம் நண்பர்கள் நம் ஸ்டேட்டஸ்மீது ஒரு கிளிக் செய்தா லே நமக்கு மின்னஞ்சல் வருவது. இதை எப்படி தடுப்பது என்றுதான் இன் றைய பதிவு.முதலில் உங்கள் பேஸ் புக் கணக்கில் நுழைய வும்.

 
மேலே உள்ளது போல பக்க த்தின் வலது பக்கம் Home என் பதற்கு அருகில் சொடுக்கவும் செய்து Account Settings செல் லவும். இதில் இடது புறம் Notifications என்பதை சொடு க்கவும்
 

இப்பொழுது, இதில் மேலே படத் தில் உள்ளதை போல E mail Freq uency என்பதை சொடுக்கவும். இத ன் மூலம் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு முறையும் மின்னஞ்சல் வராது, மாறாக Photo Tag, Payment Confirmation, Security, and Privacy Notifications மற்றும் சில முக்கிய மான செய்திகள் (இது நீங்கள் ரொ ம்ப நாளாக பேஸ்புக் பக்கம் வராவிட்டால் பிரபல செய்திகள், உங்கள் சுவற்றில்(Wall) நண்பர்கள் எழுதியது போன்றவை ஒரே மின்னஞ்சலில் வரும் ).

Post